You are here


07/05/2010 - 1:31pm

Vanaf schooljaar 2012-2013 breidt Spelenderwijzer zijn aanbod muzische vorming uit met workshops drama en lichaamsexpressie, dit van kleuter tot volwassene!